Βιοτράπεζες Προσωπικά δεδομένα

Βιοτράπεζες Προσωπικά δεδομένα

Βιοτράπεζες Προσωπικά δεδομένα

Συγγραφέας: Αδάμ Παναγιωτόπουλος

Επιστημονική σειρά: Νομικά Μελετήματα (Διεύθυνση: Καθηγητής Ι. Σπυριδάκης)

Αριθμός στη σειρά: 23

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 30/01/2018

ISBN: 978-960-596-131-2

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: 298

Περίληψη:

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι τα νομικά και ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία των βιοτραπεζών, ιδίως αναφορικά με το καθεστώς προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι πρόσφατες ανακαλύψεις σχετικά με τις δυνατότητες επιστημονικής αξιοποίησης των δεδομένων υγείας και των γενετικών δεδομένων στο χώρο της έρευνας και της υγείας στάθηκαν αφορμή για την επιλογή του θέματος. Η μελέτη προσεγγίζει δικαιοσυγκριτικά τις βιοτράπεζες ιδίως από την έποψη των νομοθετικών επιλογών στον Ευρωπαϊκό χώρο. Βασικό αντικείμενο είναι η εξέταση των προϋποθέσεων επεξεργασίας των απλών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στις βιοτράπεζες και η θεμελίωση της αστικής ευθύνης σε περίπτωση παραβίασής τους. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στα γενετικά δεδομένα ως ιδιαίτερη κατηγορία δεδομένων σε συνδυασμό με την αδυναμία ανωνυμοποίησής τους και τις επακόλουθες συνέπειες στο δίκαιο προσωπικών δεδομένων. Με αφορμή την ανάλυση των ρυθμίσεων του δικαίου προσωπικών δεδομένων διατυπώνονται και προτάσεις σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των βιοτραπεζών. Η έκδοση του πονήματος συμπίπτει χρονικά με ένα ορόσημο για το δίκαιο των προσωπικών δεδομένων, τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού 2016/679. Γι’ αυτό το λόγο επιχειρείται η συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση των ρυθμίσεων του ν. 2472/1997 και του Κανονισμού 2016/679 σε όλα τα σχετικά θέματα.

 

Περιεχόμενα βιβλίου

Δείτε όλη τη σειρά εδώ