Συγγραφέας: ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Επιστημονική Σειρά: Εκλαϊκευμένη Νομική Βιβλιοθήκη (Γενική εποπτεία: Ι. Σ. Σπυριδάκης)

Αριθμός στη σειρά: 47

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 11/10/2007

ISBN: 978-960-15-1934-0

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: 82

Η «χρηματοδοτική μίσθωση» (το Leasing, κατά την επικρατήσασα στην πράξη και διεθνώς ορολογία) έχει αλματωδώς αναπτυχθεί στη Χώρα μας – παρά την σχετικά πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του νομικού αυτού μορφώματος. Πολλοί είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τη νομική αυτή μορφή για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών (αλλά και καθαρά προσωπικών) αναγκών τους. Μία ενημέρωση και του μη ειδικού πολίτη για τη σύμβαση αυτή, τη λειτουργία και τη ρύθμισή της είναι απαραίτητη και εντάσσεται πλήρως στους σκοπούς της «ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».