Περιοδικό Επι.Δικ.Ι.Α.

Επιθεώρηση Δικαίου Ιδιωτικής Ασφαλίσεως

Στην «Επιθεώρηση Δικαίου Ιδιωτικής Ασφαλίσεως» δημοσιεύονται πρωτότυπες και ανέκδοτες επιστημονικές πραγματείες, γνωμοδοτήσεις νομομαθών, αποφάσεις δικαστηρίων όλων των βαθμών, βιβλιοκρισίες και βιβλιογραφικό δελτίο εκδόσεων και ενημερώσεις για θέματα σχετικά με την ιδιωτική ασφάλιση.