Εκλαϊκευμένη Νομική Βιβλιοθήκη

Εκλαϊκευμένη Νομική Βιβλιοθήκη Γενική εποπτεία: Ι. Σ. Σπυριδάκης