αξίωση συμμετοχής αποκτήματα συζύγου

Συγγραφέας: ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Επιστημονική Σειρά: Εκλαϊκευμένη Νομική Βιβλιοθήκη (Γενική εποπτεία: Ι. Σ. Σπυριδάκης)

Αριθμός στη σειρά: 57

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 09/06/2011

ISBN: 978-960-15-2470-2

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: 60

Με το νόμο 1329/1983 καθιερώθηκε και στη χώρα μας αξίωση του ενός συζύγου για συμμετοχή στα αποκτήματα του άλλου συζύγου, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου. Η αξίωση αυτή ενεργοποιείται όταν ο γάμος λυθεί (με διαζύγιο ή με θάνατο) ή ακυρωθεί, καθώς και όταν υφίσταται μεν γάμος οι σύζυγοι όμως ζουν σε διάσταση. Ανάλογη ρύθμιση προβλέπεται και στην περίπτωση του συμφώνου συμβιώσεως, κατά το νόμο 3719/2008.

Η ρύθμιση παρουσιάζει θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον, συχνές δε είναι οι περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ (τέως) συζύγων ως προς την ύπαρξη και την έκταση της αξιώσεως αυτής κλπ. Στο παρόν επιχειρείται σύντομη, αλλά περιεκτική έκθεση των ρυθμίσεων, των προβλημάτων και της αντιμετώπισής τους, ώστε να δοθεί στους ενδιαφερόμενους η ευκαιρία σαφούς ενημερώσεώς τους.

Περιεχόμενα βιβλίου