Σύμβαση Γαλλικός Αστικός Κώδικας

Συγγραφέας: Πασά Πελαγία

Επιστημονική σειρά: Νομικά Μελετήματα (Διεύθυνση: Καθηγητής Ι. Σπυριδάκης)

Αριθμός στη σειρά: 28

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 15/04/2019

ISBN: 978-960-596-160-2

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: 286

Η ανά χείρας μελέτη πραγματεύεται τις τροποποιήσεις που επέφερε στον Ναπολεόντειο Κώδικα το Προεδρικό Διάταγμα της 10ης Φεβρουαρίου 2016προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις. Οιτροποποιήσεις αυτές εντοπίζονται στην κατάρτιση κα το κύρος των συμβάσεων, και ειδικότερα συνίστανται είτε στην εισαγωγή καθ’ ολοκληρίαν νέων διατάξεων, όπως των σχετικών με το στάδιο των διαπραγματεύσεων είτε στην αναμόρφωση παλαιών, όπως εκείνων που ρύθμιζαν τα ελαττώματα της βουλήσεως και τους λόγους ακυρότητας. Παράλληλα, η μελέτη επιχειρεί την δικαιοσυγκριτική προσέγγιση του παλαιότερου αλλά και του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος που διέπει το δίκαιο των συμβάσεων στην Γαλλία με τις αντίστοιχες διατάξεις του ελληνικού Αστικού Κώδικα.
Ο στόχος είναι διττός, αφ’ ενός να αναδειχθούν οι αρχές και οι κανόνες που διατρέχουν πλέον το δίκαιο των συμβάσεων και αφ’ ετέρου να διερευνηθούν οι μεταξύ των δύο δικαϊκών συστημάτων υφιστάμενες ομοιότητες και διαφορές.

από τον πρόλογο της Ιωάννας Ν. Κονδύλη

Περιεχόμενα βιβλίου

Δείτε όλη τη σειρά εδώ