προσημείωση υποθήκης

Συγγραφέας: Ιωάννης Σπυριδάκης

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 18/02/2003

ISBN : 978-960-15-0871-6

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: X+190

Περίληψη: 
Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται κατά το δυνατό εξαντλητική έρευνα του θεσμού της προσημειώσεως υποθήκης, με αξιοποίηση θεωρίας και νομολογίας καθώς και των πορισμάτων από την αξιολογική στάθμηση των συμφερόντων.
Η προσημείωση υποθήκης -πολλές φορές με τη μορφή της «συναινετικής»- αποτελεί συνηθέστατο μέσο εμπράγματης εξασφαλίσεως απαιτήσεων χρηματικών ή αποτιμητών σε χρήμα. Οι λόγοι, στους οποίους οφείλεται η πρακτική αυτή, είναι πολλοί και συναρτώνται είτε με την έλλειψη (ή την αδυναμία ταχείας κτήσεως) τίτλου υποθήκης, είτε με το μειωμένο κόστος, είτε με την ταχύτητα της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων κλπ. Επειδή δε η προσημείωση είναι «υποθήκη υπό αίρεση» (ή «δικαίωμα προσδοκίας υποθήκης»), η έρευνα του θεσμού αυτού παρουσιάζει και ιδιαίτερο θεωρητικό/δογματικό ενδιαφέρον, αφού – κατ’ ανάγκη – οδηγεί στην έρευνα των κυριότερων προβλημάτων της υποθήκης, του τέταρτου εμπράγματου δικαιώματος του Αστικού μας Κώδικα, αλλά –τελικά – και του γενικότερου συστήματος του Εμπράγματου Δικαίου, όπως αυτό έχει διαπλασθεί ως ζωντανό τμήμα της έννομης τάξεως της Χώρας μας.