Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας Πράξεως

Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας και Πράξεως (α’ &β’ περίοδοι) – Διεύθυνση Ι.Σ. Σπυριδάκης – SakkoulasBooks.gr – Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Ε.Ε.