Διευκολύνσεως Ενήμερων Δανειοληπτών

Συγγραφέας: ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (επιμέλεια)

Επιστημονική σειρά: Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας και Πράξεως, Β’ Περίοδος (Διεύθυνση: Καθηγητής Ι. Σπυριδάκης)

Αριθμός στη σειρά: 3

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 27/09/2013

ISBN: 978-960-15-2643-0

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: 298

Στο παρόν περιέχεται εκτενής συστηματική και κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κεφαλαίου Α’ του νόμου 4161/2013 (άρθρα 1-10), η αιτιολογική έκθεση του νόμου, η Υπουργική Απόφαση για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και σειρά υποδειγμάτων.

Στο Κεφάλαιο Α’ του νόμου 4161/2013 περιέχονται ρυθμίσεις «πρωτότυπες» – με την έννοια ότι ο Έλληνας νομοθέτης τις επιχειρεί, πρώτος αυτός, χωρίς να έχει ως πρότυπο (και βοήθημα) νομοθεσία άλλων χωρών. Για το λόγο αυτό στο άρθρο 10 § 2 του νόμου προβλέπεται

· εξάμηνη, πρώτη δοκιμαστική διάρκεια των ρυθμίσεων

· ευχέρεια του Υπουργού Ανάπτυξης να παρατείνει την ισχύ τους και να αναπροσαρμόζει τα ποσά που ορίζονται στο νόμο.

Θα μπορούσε να λεχθεί πως πρόκειται για νομοθεσία ανάγκης, λόγω της κρίσεως που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας.

Οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις του νέου νομοθετήματος παρέχουν, σε πολλά σημεία, επιχειρήματα για την επιλογή διαφοροποιημένης ερμηνείας και εφαρμογής – εύλογη συνέπεια της «πρωτοτυπίας» του θέματος.

 

Περιεχόμενα του βιβλίου