ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

 

ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
• Άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ
• Ιδιωτική εφαρμογή του δικαίου περί ανταγωνισμού της ΕΕ
• Δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων
Θεσσαλονίκη, 3-5 Απριλίου 2019

Αναδιατύπωση από http://dikastis.blogspot.com

Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου εδώ.