Σεξουαλική βία κρατουμένων

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Πανάγος

Επιστημονική σειρά: Ποινικά (Διεύθυνση: Καθηγητές Ν. Ανδρουλάκης, Λ. Κοτσαλής)

Αριθμός στη σειρά: 95

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 12/11/2018

ISBN: 978-960-596-150-3

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: 692

Περίληψη:

Το παρόν έργο βασίζεται στη διδακτορική διατριβή του συγγραφέα, η οποία υποστηρίχτηκε μέσω υποτροφιών που έλαβε από το ΕΚΠΑ (Υποτροφία SYLFF), το Ίδρυμα A. Γ. Λεβέντη (2013-2016) και τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD). Μέρος της διατριβής συγχρηματοδοτήθηκε μέσω του Έργου «Υποτροφίες ΙΚΥ» από πόρους του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του ΕΣΠΑ, 2007-2013.

Περιεχόμενα βιβλίου

Δείτε όλη τη σειρά “Ποινικά” εδώ