Μεθοδολογικά ζητήματα Ιστορίας Δικαίου

Συγγραφείς: Franz Wieacker, Helmut Coing, Peter Landau, Michael Stolleis

Επιστημονική σειρά: RECHTSDENKEN (DIRECTORS: Prof. Ulfrid Neumann, Prof. Michael Stathopoulos)

Αριθμός στη σειρά: 5

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 22/02/2019

ISBN: 978-960-596-157-2

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: 204

Η Ιστορία του Δικαίου, ως επιστήμη του παρελθόντος Δικαίου, είναι κλάδος της ιστορικής επιστήμης, όπως συμβαίνει και με την ιστορία άλλων πολιτισμικών τομέων, την Ιστορία της Τέχνης, της Οικονομίας κ.ά. Την άποψη αυτή ακολουθεί το σύνολο πλέον των επιστημόνων που ασχολούνται με το γνωστικό αυτό πεδίο.
Όπως ισχύει για όλες τις θεωρητικές ιστορικές επιστήμες, έτσι και εδώ οι προβληματισμοί καθώς και οι μέθοδοι που ακολουθούνται έχουν άμεση συνάρτηση με συγκεκριμένες φιλοσοφικές θέσεις, οι οποίες σε τελική ανάλυση καθορίζονται από κοσμοαντιλήψεις. Τα τέσσερα κείμενα που παρουσιάζονται στον παρόντα τόμο έχουν γραφεί μια εποχή κατά την οποία έχει υποχωρήσει τόσο η αντίληψη ενός a priori Φυσικού Δικαίου, όσο και η μεταφυσική κατανόηση της ιστορικής διαδικασίας. Στα κείμενα αυτά θίγονται τα κυριότερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο ιστορικός του Δικαίου.

Περιεχόμενα βιβλίου