Περιοδικό ΕΠΙΔΙΚΙΑ τεύχος 1 2019

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 05/06/2019

ISSN: 2459-427X

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: 264

Τιμή ετήσιας συνδρομής (για 2 τεύχη) : 30,00 €
(Nομικών προσώπων, Δήμων και Κοινοτήτων, Ανωνύμων Εταιρειών κ.λπ. 60.00 €)

Τιμή κατά τεύχος: 20,00 €

Δείτε το προηγούμενο τεύχος: εδώ