εγκλήματα γενετήσια αξιοπρέπεια

Συγγραφέας: Ιωάννης Π. Τζιβάρας

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 01/11/2018

ISBN: 978-960-596-148-0

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: 300

Για μακρό χρονικό διάστημα η σεξουαλική βία παρέμεινε και εξακολουθεί να παραμένει θέμα το οποίο δεν αποτέλεσε αντικείμενο εκτεταμένης, διεξοδικής και αποκλειστικής μελέτης στην βιβλιογραφία του διεθνούς ποινικού δικαίου, σε επίπεδο μονογραφίας. Στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία η σχετική μελέτη γίνεται κυρίως σε επίπεδο επιστημονικών άρθρων, κυρίως, υπό το πρίσμα της φεμινιστικής προσέγγισης στο διεθνές δίκαιο ή σε μονογραφίες με αντικείμενο κάποιο από τα τρία βασικά διεθνή εγκλήματα (γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου) ή σε γενικά συγγράμματα διεθνούς ποινικού δικαίου. Στην δε Ελληνική βιβλιογραφία απουσιάζει παντελώς ένα ολοκληρωμένο έργο για το συγκεκριμένο θέμα. Για τους λόγους αυτούς, η ανά χείρας μονογραφία του κ. Ιωάννη Τζιβάρα αποτελεί μία σημαντική συμβολή στην επιστημονική έρευνα και μελέτη του φαινομένου της σεξουαλικής βίας στο διεθνές ποινικό δίκαιο. Ο συγγραφέας πραγματεύεται την ποινική υπόσταση των επί μέρους πράξεων εντός του πλαισίου των τριών βασικών διεθνών εγκλημάτων, των εννοιών του γενικού μέρους του διεθνούς ποινικού δικαίου και της συστηματικής και διεξοδικής έρευνας της νομολογίας και της βιβλιογραφίας. Το αποτέλεσμα είναι μία συνολική και συστηματική μελέτη των πράξεων σεξουαλικής βίας, αποστασιοποιημένη από «μεροληπτικές» προσεγγίσεις στο διεθνές δίκαιο και μία πολύ σημαντική συμβολή στην επιστημονική έρευνα για το συγκεκριμένο αντικείμενο.

*απόσπασμα από τον πρόλογο του κύριου Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου

Περιεχόμενα βιβλίου