Εφαρμοσμένη Ποινική Δικονομία

Συγγραφέας: Ανδριανός Γκουρμπάτσης

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 06/10/2016

ISBN978-960-596-085-8

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: 708

Στο παρόν βιβλίο, το οποίο είναι εμπλουτισμένο και πλήρως ενημερωμένο με όλες τις νεότερες νομοθετικές εξελίξεις κυρίως στο στάδιο της προδικασίας της ποινικής δίκης, αναλύονται διεξοδικά και συστηματικά οι εξής εννιά θεματικές ενότητες: α) Εισαγωγή, β) Όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, γ) Ποινή δίωξη, δ) Η ανακριτική διαδικασία, ε) Οι διάδικοι, στ) Αποδεικτική μέσα, ζ) Ανακριτικές πράξεις, η) Εκθέσεις – Επίδοση και θ) Ακυρότητες προδικασίας.

Οι λύσεις που δίνονται σε καίρια και σημαντικά για τους ανακριτικούς υπαλλήλους νομικά ζητήματα της προδικασίας που στην καθημερινή ανακριτική πρακτική τους απασχολεί, δεν αποτελούν μόνον θεωρητικές κατασκευές αλλά έχουν και μεγάλη πρακτική εφαρμογή στην ανακριτική διερεύνηση των εγκλημάτων.

 

Περιεχόμενα βιβλίου