Δημόσια Σύμβαση Αστικό Δημόσιο Δίκαιο

Η δημόσια σύμβαση ανάμεσα στο αστικό και το δημόσιο δίκαιο i-dimosia-symvasi-anamesa-sto-astiko-kai-to-dimosio-dikaio-symvallomena-meri-antikeimeno

Η δημόσια σύμβαση ανάμεσα στο αστικό και το δημόσιο δίκαιο i-dimosia-symvasi-anamesa-sto-astiko-kai-to-dimosio-dikaio-symvallomena-meri-antikeimeno

Συγγραφέας: Φίλιππος Λάμπου

Επιστημονική σειρά: Νομικά Μελετήματα (Διεύθυνση: Καθηγητής Ι. Σπυριδάκης)

Αριθμός στη σειρά: 11

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 29/09/2015

ISBN: 978-960-15-2751-2

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: XVI+192

Περίληψη:
Οι συμβάσεις δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών αποτελούν μεγάλης σπουδαιότητας συμβάσεις, τόσο από πλευράς οικονομικής (μεγάλο οικονομικά αντικείμενο) όσο και από πλευράς λειτουργίας του πολιτεύματος (διαφάνεια, ισότητα). Η κατάρτιση και λειτουργία των δημοσίων συμβάσεων διέπεται από ειδική νομοθεσία με χαρακτηριστικά τόσο δημοσίου όσο και ιδιωτικού δικαίου, εν μέρει κοινοτικής προέλευσης, τα δε ανακύπτοντα θέματα απασχολούν τόσο το Δημόσιο όσο και το Ιδιωτικό Δίκαιο.

Σκοπός της μελέτης αυτής αποτελεί η ανάδειξη της ενότητας της έννομης τάξης αλλά και του δημιουργικού διαλόγου μεταξύ αστικού και δημοσίου δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώχθηκε η παράθεση της πλέον πρόσφατης βιβλιογραφίας και νομολογίας, ώστε η μελέτη να συμβάλει κατά το δυνατόν τόσο σε επιστημονικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

 

Οι συμβάσεις δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών αποτελούν μεγάλης σπουδαιότητας συμβάσεις, τόσο από πλευράς οικονομικής (μεγάλο οικονομικά αντικείμενο) όσο και από πλευράς λειτουργίας του πολιτεύματος (διαφάνεια, ισότητα). Η κατάρτιση και λειτουργία των δημοσίων συμβάσεων διέπεται από ειδική νομοθεσία με χαρακτηριστικά τόσο δημοσίου όσο και ιδιωτικού δικαίου, εν μέρει κοινοτικής προέλευσης, τα δε ανακύπτοντα θέματα απασχολούν τόσο το Δημόσιο όσο και το Ιδιωτικό Δίκαιο.

Περιεχόμενα του βιβλίου