Άμυνα κατά αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου. Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία με υποδείγματα

45.00

Άμυνα Αναγκαστικός Πλειστηριασμός

Συγγραφείς: Ιωάννης Σπυριδάκης / Μ. Ι. Σπυριδάκης

Επιστημονική σειρά: Ερμηνεία Κωδίκων της Βιβλιοθήκης Νομικής Θεωρίας και Πράξης (Διεύθυνση: Ι. Σ. Σπυριδάκης, Μ. Ι. Σπυριδάκης)

Αριθμός στη σειρά: 13

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 21/07/2016

ISBN: 978-960-596-071-1

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: 420

Στο παρόν επιχειρείται συνολική αντιμετώπιση της άμυνας / προστασίας κατά του αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου. Γι’ αυτό δεν εξετάζονται μόνο οι ανακοπές κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως, αλλά και οι αιτήσεις αναστολής της εκτελέσεως, καθώς και οι αξιώσεις επαναφοράς των πραγμάτων, αποζημιώσεως και αδικαιολόγητου πλουτισμού που (μπορεί) να έχει ο καθού η αναγκαστική εκτέλεση, κατά τις περιστάσεις.

Περιεχόμενα βιβλίου