Θρακικές Νομικές Μελέτες

Θρακικές Νομικές Μελέτες – Ιδρυτής Ι.Κ. Καρακατσάνης Διεύθυνση: Καθηγητής Κ.Φ. Καλαβρος