Ο Εκδοτικός Οίκος Αντ. Ν. Σάκκουλα  είναι ο παλαιότερος οίκος νομικών εκδόσεων στην Ελλάδα.

Ιδρύθηκε το έτος 1933 από τον Νικόλαο Σάκκουλα, πατέρα του Αντώνη Σάκκουλα, ο οποίος και τον διηύθυνε μέχρι το 1957. Από το 1958 υπό τη διεύθυνση του Αντ. Ν. Σάκκουλα, ο οίκος έχει ως αντικείμενο την έκδοση βιβλίων και περιοδικών και τη διάθεσή τους τόσο από το κατάστημά του στην Αθήνα στην οδό Σόλωνος 86, όσο και από άλλα ομοειδή βιβλιοπωλεία σ’ όλη τη χώρα.

Κύριο αντικείμενο του οίκου Αντ. Ν. Σάκκουλα είναι οι νομικές εκδόσεις. Από χρόνια άλλωστε εκδίδει τα συγγράμματα που χρησιμοποιούνται από τους φοιτητές των Νομικών Σχολών όλων των Ελληνικών πανεπιστημίων. Με την ίδρυσή του, ο οίκος συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της Νομικής Σχολής της Θράκης από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα και την τόνωση της πνευματικής ζωής της ακριτικής αυτής πόλης.