Υπεύθυνος δανεισμός

Υπεύθυνος δανεισμός ypeythynos-daneismos-kai-epexergasia-dedomenon-prosopikoy-charaktira

Υπεύθυνος δανεισμός ypeythynos-daneismos-kai-epexergasia-dedomenon-prosopikoy-charaktira

Συγγραφέας: Φανή Χριστιάνα Μπαρτσώκα

Επιστημονική σειρά: Νομικά Μελετήματα (Διεύθυνση: Καθηγητής Ι. Σπυριδάκης)

Αριθμός στη σειρά: 2

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 02/12/2014

ISBN: 978-960-15-2715-4

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: XIV+222

Η αύξηση της καταναλωτικής πίστης και κατά συνέπεια του κινδύνου αφερεγγυότητας των πιστωτών, οδήγησε στη δημιουργία αρχείων με πληροφορίες για την πιστωτική φερεγγυότητα των δανειοληπτών. Η δυνατότητα επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών δημιουργεί κινδύνους για το πρόσωπο. Αν και οι πληροφορίες για την πιστοληπτική ικανότητα, ενδεχομένως για λόγους διαφάνειας, δεν ανήκουν στον κατάλογο των ευαίσθητων δεδομένων του άρθρ. 2β’ ν. 2472/1997, είναι προφανές ότι χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, αφού η επεξεργασία τους ενδέχεται να έχει επαχθέστερες επιπτώσεις για το υποκείμενο από τις επιπτώσεις κάποιων ευαίσθητων δεδομένων.

 

Περιεχόμενα του βιβλίου

Δείτε όλη τη σειρά εδώ