συνυπολογισμός ζημίας κέρδους

Συγγραφέας: Βάγιας Παναγιωτόπουλος

Επιστημονική σειρά: Ζητήματα Αστικής Ευθύνης (Διεύθυνση: Καθηγητής Φίλιππος Δωρής)

Αριθμός στη σειρά: 3

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 04/02/2010

ISBN: 978-960-15-2318-7

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: XXIV+434

Περίληψη:
Αντικείμενο της μελέτης είναι η αναζήτηση των ενδεδειγμένων -από άποψη ισχύοντος δικαίου- λύσεων στην προβληματική του χρόνου υπολογισμού της ζημίας επί αδικοπρακτικής ευθύνης και η απόπειρα κατάστρωσης μιας όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης αντιπρότασης απέναντι στις πάγιες θέσεις της νομολογίας. Η προτεινόμενη στη μελέτη λύση διατυπώνεται με την προοπτική να έχει πρακτικώς εφαρμόσιμο χαρακτήρα και να συμβάλει στην απαγκίστρωση της ελληνικής νομολογίας από αμφισβητούμενες θέσεις, η εφαρμογή των οποίων οδηγεί ενίοτε σε μη ικανοποιητικά -από τη σκοπιά των κρίσιμων νομοθετικών αξιολογήσεων- αποτελέσματα.

 

Περιεχόμενα βιβλίου

Δείτε όλη τη σειρά εδώ