Συναίνεση Ανίκανου Ασθενούς

Συναίνεση Δικαιοπρακτικά Ανίκανου Ασθενούς σε Ιατρική Πράξη synainesi-dikaiopraktika-anikanoy-asthenoys-se-iatriki-praxi

Συναίνεση Δικαιοπρακτικά Ανίκανου Ασθενούς σε Ιατρική Πράξη synainesi-dikaiopraktika-anikanoy-asthenoys-se-iatriki-praxi

Συγγραφέας: Ευθυμία Πραγιαννη

Επιστημονική σειρά: Νομικά Μελετήματα (Διεύθυνση: Καθηγητής Ι. Σπυριδάκης)

Αριθμός στη σειρά: 1

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 19/09/2014
ISBN: 978-960-15-2704-8

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: XVI+142

Περίληψη:

Το αντικείμενο της μελέτης, που είναι εξειδικευμένο, έχει μέχρι σήμερα τύχει διαπραγμάτευσης σε περιορισμένη έκταση, είτε ως μικρή ενότητα μονογραφιών ευρύτερης θεματικής είτε ως εξειδικευμένα άρθρα. Η συγγραφέας εισάγει τον αναγνώστη στη μελέτη με την παρουσίαση του καίριου δογματικού ζητήματος της διακριτικής έννοιας της συναίνεσης στον αστικό κώδικα και το ιατρικό δίκαιο, το οποίο πραγματεύεται σε βάθος. Στη συνέχεια αναλύονται ζητήματα της συναίνεσης του ανηλίκου.
Το επόμενο ζήτημα που πραγματεύεται η συγγραφέας είναι η συναίνεση των ασθενών που έχουν τεθεί υπό καθεστώς κάποιας μορφής δικαστικής συμπαράστασης. Μελετά επίσης τις περιπτώσεις ασθενών που αδυνατούν να δηλώσουν τη συναίνεσή τους χωρίς να έχουν τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.
Το βιβλίο ολοκληρώνεται με τη διερεύνηση της σημασίας τυχόν προγενέστερων δηλώσεων ή οδηγιών του ασθενούς ή των λεγόμενων “διαθηκών ζωής” όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο του αγγλοσαξωνικού δικαίου.

 

Περιεχόμενα βιβλίου

Δείτε όλη τη σειρά εδώ