Σύμβαση Γαλλικός Αστικός Κώδικας

Συγγραφέας: Παρίσση Αντωνία

Επιστημονική σειρά: Νομικά Μελετήματα (Διεύθυνση: Καθηγητής Ι. Σπυριδάκης)

Αριθμός στη σειρά: 27

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 23/04/2019

ISBN: 978-960-596-165-7

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: 234

Η μελέτη αυτή βασίζεται στην ομώνυμη διπλωματική εργασία, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Ενιαίου Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Κατεύθυνσης «Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες», κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Υποστηρίχθηκε την 31/1/2018 ενώπιον τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενης από την κ. Ελισσάβετ Οικονομίδου-Πούλου, ως πρώτη επιβλέπουσα, τον κ. Γεώργιο Λαδογιάννη και τον κ. Βάνια Παναγιωτόπουλο και βαθμολογήθηκε με Άριστα. Βασικό αντικείμενό της αποτελεί η μελέτη του φαινομένου της ανεπιθύμητης εμπορικής επικοινωνίας, γνωστού στη διεθνή ορολογία ως spamming.

Περιεχόμενα βιβλίου

Δείτε όλη τη σειρά εδώ