Προσβολή Προσωπικότητας Ηθική Βλάβη

Συγγραφέας: Πολύκαρπος Αδαμίδης

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 10/10/2016

ISBN978-960-596-082-7

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: 78

Περίληψη:

Ο σεβασμός του απόλυτου και άμεσου δικαιώματος της προσωπικότητας με την κατοχύρωση των αναγκαίων εχεγγύων για την αποδοτική και ελεύθερη λειτουργία του Τύπου και της πρόσβασης στην ενημέρωση, αποτελεί κεντρικό ζητούμενο του θεσμικού οικοδομήματος, κάθε ευνομούμενης και ανθρωποκεντρικής κοινωνίας.

Περιεχόμενα βιβλίου