Προσωρινή Διαταγή ΚΠολΔ

Συγγραφέας: Ιωάννης Ν. Κατράς

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 18/10/2018

ISBN: 978-960-596-147-3

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: 642

Η προσωρινή διαταγή, που εκδίδεται στο πλαίσιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας, έχει λάβει, τα τελευταία χρόνια, χαρακτήρα «πρωτοβάθμιου» ασφαλιστικού μέτρου, ίσης και πολλές φορές μεγαλύτερης σπουδαιότητας και από αυτά τα ίδια τα ασφαλιστικά μέτρα. Και τούτο διότι πολλάκις, η απόρριψη του σχετικού αιτήματος, καθιστά άνευ αντικειμένου τη συζήτηση της αίτησης για λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Παρά ταύτα, η νομοθετική ρύθμιση του θεσμού εξακολουθεί να είναι ελλιπής και μετά τον ν. 4335/2015.
Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει μέρος της ύλης των ασφαλιστικών μέτρων, ορώμενο όμως από τη σκοπιά της προσωρινής διαταγής.
Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη:
Στο πρώτο μέρος γίνεται ανάπτυξη του γενικού μέρους της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων στην οποία καίρια θέση κατέχει η προσωρινή διαταγή.
Στο δεύτερο μέρος γίνεται σύντομη ανάπτυξη των κατ’ ιδίαν αιτήσεων για παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας (εξασφαλιστικών της κύριας απαίτησης μέτρων, προσωρινής επιδίκασης απαιτήσεων και προσωρινής ρύθμισης κατάστασης), ορώμενη πάλι από τη σκοπιά της προσωρινής διαταγής.
Στο τρίτο μέρος γίνεται επεξεργασία των υποθέσεων αναστολής εκτέλεσης όπου η προσωρινή διαταγή (σημείωμα) έχει σημαντικά αυξημένο ρόλο.
Στο έργο υπάρχει, όπως πάντα, πλήρης νομολογιακή με πολλές αδημοσίευτες αποφάσεις καθώς και νομοθετική ενημέρωση. Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο και αριθμητικό ευρετήριο διατάξεων κλείνουν το παρόν.
Η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη και με τον ν. 4548/2018.

Ιωάννης Ν. Κατράς

Περιεχόμενα βιβλίου