Οριζόντια κάθετη ιδιοκτησία

Συγγραφέας: Ηλίας Κωτσάκης

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 23/05/2006

ISBN: 978-960-15-1602-6

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: 577

Στο βιβλίο αυτό αντιμετωπίζεται θεωρητικά και πρακτικά ο ιδιόρρυθμος θεσμός σε όλες του τις διαστάσεις, με αναφορά στις κρατούσες στη θεωρία και στη νομολογία γνώμες για τα επιμέρους θέματα της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, με κριτική των γνωμών αυτών και με διατύπωση διαφορετικών απόψεων για ορισμένα απ’ αυτά που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Τέτοιες απόψεις για ορισμένα θέματα οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας διατυπώνονται στις σελίδες 53, 135, 136, 137, 139, 141, 167, 181, 187, 198, 200, 203, 206, 208, 216, 230, 246, 259, 262, 274, 282, 286, 361, 362, 473, 512, 515, 516, 522 και 526 του βιβλίου.
Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον, όχι μόνο νομικό, παρουσιάζουν και η ιστορία της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται στις σελίδες 75 έως 103 και ο επίλογος στη σελίδα 547 του βιβλίου.