Εμπράγματες Διαφορές Ακινήτων

Εμπράγματες Διαφορές επί Ακινήτων

Εμπράγματες Διαφορές επί Ακινήτων

Συγγραφέας: Αικατερίνη Κ. Τσακίρη

Επιστημονική σειρά: Νομικά Μελετήματα (Διεύθυνση: Καθηγητής Ι. Σπυριδάκης)

Αριθμός στη σειρά: 19

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 02/02/2017

ISBN: 978-960-596-093-3

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: XIV+268

Περίληψη:

Βασικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η ερευνητική προσέγγιση και ερμηνευτική ανάλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που διέπει τα ακίνητα της χώρας και ειδικά «τα δημόσια κτήματα», διαχρονικά από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, στις πάσης φύσεως αμφισβητήσεις, διενέξεις ή διαφορές, μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ιδιωτών, με αντικείμενο την κτήση κυριότητας επί αυτών των κτημάτων. Το εφαρμοστέο ειδικό νομικό πλαίσιο, που διαμορφώθηκε περιστασιακά, μέσα σε ριζικά διαφορετικές σε σχέση με τη σημερινή κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα, ιστορικές περιόδους, ανάγεται διαχρονικά έως την πρώιμη Ελληνική Νομοθεσία και αναφέρεται σε εξαιρετικά παρωχημένους θεσμούς.

Περιεχόμενα βιβλίου
Δείτε όλη τη σειρά «Νομικά Μελετήματα» εδώ