Κωδικοποίηση Εμπορικής Νομοθεσίας. Πτωχευτικός Κώδικας

13.00

Επιμέλεια: Ελένη Τοζιοπούλου

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 31/01/2017

ISBN: 978-960-596-096-4

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: XVIII+420