Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δ έκδοση

Συγγραφέας: Ιωάννης Σ. Σπυριδάκης

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 10/10/2018

ISBN: 978-960-596-090-2

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: XXXIV+390

Περίληψη:
Οικογενειακό Δίκαιο (ΟικογΔ) είναι ο κλάδος του ΑστΔ που ρυθμίζει τις οικογενειακές και τις οιονεί οπικογενειακές σχέσεις. Ή, κατά άλλο (ταυτόσημο, σχεδόν) ορισμό, ΟικογΔ είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν το γάμο, τις σχέσεις γονέων και τέκνων και την επιμέλεια των ανικάνων.
Οι ορισμοί αυτοί αποδίδουν την έννοια του ΟικογΔ κατά το περιεχόμενο που αυτό έχει στον ΑΚ: Το ΟικογΔ ρυθμίζει όχι μόνο τη δημιουργία της οικογένειας και (τις) σχέσεις των μελών μιας οικογένειας μεταξύ τους (=οικογενειακές σχέσεις), αλλά και άλλες σχέσεις, που δεν είναι καθαρά οικογενειακές , έχουν όμως διαμορφωθεί κατά το πρότυπο των οικογενειακών (=οιονεί οικογενειακές σχέσεις).

Περιεχόμενα βιβλίου