Δικαιοπραξίες ακινήτων παραμεθόριες

Συγγραφέας: Ιατράκης Γεώργιος

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 19/11/2009

ISBN: 978-960-15-2280-7

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: XIV+212

Περίληψη:
Στη χώρα μας, το ειδικό καθεστώς που αφορά την κτήση ενοχικών και εμπράγματων δικαιωμάτων σε παραμεθόριες περιοχές, παρά την υπάρχουσα νομολογία και αρθρογραφία, δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο μονογραφικής επεξεργασίας.
Το ειδικό αυτό καθεστώς που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, δικαιολογείται, ως ένα βαθμό, από τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας (π.χ. εκτεταμένα σύνορα, μήκος ακτογραμμής, προβληματική γειτνίαση κλπ.) και αποβλέπει στην προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και ασφάλειάς της. Προσανατολισμένο αρχικά στους αλλοδαπούς, στους οποίους απέκλειε κατά κανόνα την κτήση ενοχικών και εμπράγματων δικαιωμάτων, σήμερα πλέον αφορά όλους, ημεδαπούς και αλλοδαπούς. Όλοι, μπορούν να αποκτήσουν δικαιώματα σε παραμεθόρια ακίνητα, αρκεί να λάβουν την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια. Βέβαια οι αλλοδαποί, υπήκοοι τρίτων εκτός Ε.Ε. χωρών, εξακολουθούν να βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τους ημεδαπούς και τους αλλοδαπούς υπηκόους των κρατών μελών της Ε.Ε. Σημειώνεται επίσης ότι ανάλογο καθεστώς μ’ αυτό των παραμεθόριων περιοχών ισχύει και σε άλλες συναφείς ελεγχόμενες περιοχές (αμυντικές περιοχές και ναυτικά οχυρά).

Περιεχόμενα του βιβλίου