Αστική Ευθύνη Οδοντιάτρου

Συγγραφέας: Δήμητρα Παναγίδη

Επιστημονική σειρά: Νομικά Μελετήματα (Διεύθυνση: Καθηγητής Ι. Σπυριδάκης)

Αριθμός στη σειρά: 26

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 23/10/2018

ISBN: 978-960-596-145-9

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: 250

Περίληψη:

Η μελέτη βασίζεται στην ομώνυμη διπλωματική εργασία, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της επιστημονικής Κατεύθυνσης «Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες» της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Υποστηρίχθηκε στις 08/02/2018 ενώπιον τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενης από τον κ. Παναγιώτη Νικολόπουλο, την κ. Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου και τον κ. Γεώργιο Λαδογιάννη και βαθμολογήθηκε με Άριστα. Βασικό αντικείμενο της αποτελεί το ζήτημα της αστικής ευθύνης του οδοντιάτρου. Ειδικότερα, στον Ελληνικό Χώρο, οι συνθήκες παροχής των υπηρεσιών, η αυθαιρεσία λόγω του ανέλεγκτου των επαγγελματών υγείας, η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία και αδιαφορία, ιδίως εντός του πλαισίου των δημόσιων νοσοκομείων και οδοντιατρείων/πολυοδοντιατρείων, οι ελλείψεις σε προσωπικό και στην εκπαίδευσή του καθώς και η ανεπάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής ευνοούν σε πληθώρα οδοντιατρικών σφαλμάτων.

Περιεχόμενα βιβλίου

Δείτε όλη τη σειρά εδώ