Αποζημίωση Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Αποζημίωση λόγω Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης

Αποζημίωση λόγω Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης

Συγγραφέας: Χρήστος Μ. Λουκόπουλος

Επιστημονική σειρά: Νομικά Μελετήματα (Διεύθυνση: Καθηγητής Ι. Σπυριδάκης)

Αριθμός στη σειρά: 18

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 02/02/2017

ISBN: 978-960-596-092-6

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: XX+98

Περίληψη:
Βασικό αντικείμενο της μελέτης του συγγραφέα αποτελεί, η οριοθέτηση της έννοιας της πλήρους αποζημίωσης στο πεδίο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Σε κάθε κεφάλαιο, σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζει η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, καθώς μέσω αυτής, θα αναδειχθούν με μεγαλύτερη ευχέρεια τα υπό εξέταση ζητήματα, αλλά και θα γεννηθούν σκέψεις για γόνιμο προβληματισμό.

Βασικό αντικείμενο της μελέτης του συγγραφέα αποτελεί, η οριοθέτηση της έννοιας της πλήρους αποζημίωσης στο πεδίο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Σε κάθε κεφάλαιο, σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζει η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, καθώς μέσω αυτής, θα αναδειχθούν με μεγαλύτερη ευχέρεια τα υπό εξέταση ζητήματα, αλλά και θα γεννηθούν σκέψεις για γόνιμο προβληματισμό. Βασικό αντικείμενο της μελέτης του συγγραφέα αποτελεί, η οριοθέτηση της έννοιας της πλήρους αποζημίωσης στο πεδίο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Σε κάθε κεφάλαιο, σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζει η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, καθώς μέσω αυτής, θα αναδειχθούν με μεγαλύτερη ευχέρεια τα υπό εξέταση ζητήματα, αλλά και θα γεννηθούν σκέψεις για γόνιμο προβληματισμό. Βασικό αντικείμενο της μελέτης του συγγραφέα αποτελεί, η οριοθέτηση της έννοιας της πλήρους αποζημίωσης στο πεδίο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Σε κάθε κεφάλαιο, σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζει η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, καθώς μέσω αυτής, θα αναδειχθούν με μεγαλύτερη ευχέρεια τα υπό εξέταση ζητήματα, αλλά και θα γεννηθούν σκέψεις για γόνιμο προβληματισμό.

Περιεχόμενα βιβλίου
Δείτε όλη τη σειρά «Νομικά Μελετήματα» εδώ