Αγωγή Διοικητική Δικονομία

Η Αγωγή κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας agwgh-kata-kwdika-dioikhtikhs-dikonomias

Η Αγωγή κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας agwgh-kata-kwdika-dioikhtikhs-dikonomias

Ιωάννης Ν. Κατράς

Συγγραφέας: Ιωάννης Ν. Κατράς

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 21/03/2017

ISBN: 978-960-596-100-8

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: 764

Το παρόν, το οποίο είναι ενημερωμένο και με τον ν.4446/2016, διαιρείται σε πέντε μέρη:
–  Αγωγή στα Διοικητικά Δικαστήρια
–  Ένδικα Μέσα
–  Ειδικά Θέματα Υποβοήθησης
–  Αδικοπραξία – Αστική Ευθύνη
–  Πρακτικά Θέματα

Το παρόν, το οποίο είναι ενημερωμένο και με τον ν.4446/2016, διαιρείται σε πέντε μέρη
–  Αγωγή στα Διοικητικά Δικαστήρια
–  Ένδικα Μέσα
–  Ειδικά Θέματα Υποβοήθησης
–  Αδικοπραξία – Αστική Ευθύνη
–  Πρακτικά Θέματα
Η Αγωγή κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας agwgh-kata-kwdika-dioikhtikhs-dikonomias agwgh-kata-kwdika-dioikhtikhs-dikonomias ο παρόν, το οποίο είναι ενημερωμένο και με τον ν.4446/2016, διαιρείται σε πέντε μέρη
–  Αγωγή στα Διοικητικά Δικαστήρια
–  Ένδικα Μέσα
–  Ειδικά Θέματα Υποβοήθησης
–  Αδικοπραξία – Αστική Ευθύνη
–  Πρακτικά Θέματα

Περιεχόμενα βιβλίου