Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου

Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου – Ιδρυτής: ✝️ Φαίδων Βεγλερής – Διεύθυνση: Καθηγητής Επ. Σπηλιωτόπουλος

Η Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου ιδρύθηκε το 1977, με Διευθυντή τον αείμνηστο Καθηγητή Φαίδων Βεγλερή και με σκοπό την έκδοση έργων κατάλληλων να δώσουν ώθηση στην ελληνική βιβλιογραφία του δημόσιου δικαίου υπό την σύγχρονη και πλατειά σημασία του όρου. Στη σειρά αυτή δημοσιεύτηκαν ήδη 12 μονογραφίες, την ποιότητα των οποίων εξασφάλισε και εγγυήθηκε η γνωστή αυστηρή και συνεπής κριτική επιλογή του Φ. Βεγλερή.
Οι Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Ε.Ε. συνεχίζουν την Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου υπό τη διεύθυνση του Ομότιμου Καθηγητή Επαμεινώνδα Σπηλιωτόπουλου με τη φιλοδοξία να δημοσιεύονται σ’ αυτήν μοπογραφίες με περιεχόμενο της ίδιας επιστημονικής στάθμης όπως και προηγουμένως.