Δοκίμια Έρευνας Διεθνών & Ευρωπαϊκών Υποθέσεων – Διεύθυνση: Καθηγητής Γ. Παπαστάμκος